Project

Nederlandse technologie en know-how voor duurzame aardappelteelt en -opslag in China

Bewerkstelligen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederland en China op het gebied van duurzame aardappelteelt.