Project

NKWK IDON BONUS Noordzee

Binnen de KRM bestaat de behoefte om bredere doelstellingen te definiëren voor de aanwezigheid van plastic deeltjes. Het is echter onvoldoende duidellijk in hoeverre het ecologisch risico door vormen, formaten en samenstelling van plastics wordt beïnvloed. Toch is inzicht in overall risico noodzakelijk om te komen tot normen voor plastics in het milieu.

De aanwezigheid van (micro)plastics in het marine milieu is ongewenst en is aanleiding tot zorgen voor aantasting van het functioneren van het ecosysteem. Om deze reden wordt nagedacht om binnen de KRM bredere doelstellingen te definiëren voor de aanwezigheid van plastic deeltjes. Het is echter onvoldoende duidellijk in hoeverre het ecologisch risico door vormen, formaten en samenstelling van plastics wordt beïnvloed. Het is ondoenlijk om het potentieel effect van alle combinaties te testen. Toch is inzicht in overall risico noodzakelijk om te komen tot normen voor plastics in het milieu. Dit vraagt om een intelligente teststrategie om kosten- en tijdseffectief de kennishiaten in te vullen die nodig zijn om milieunormen voor plastic deeltjes in de mariene watersystemen te kunnen definiëren, monitoren en handhaven. Dit project heeft als doel een dergelijke teststrategie te ontwikkelen zodat deze kan worden opgenomen in de Netherlands position paper on priorities for including in the H2020 Societal Challenge 2 Working Programme 2018 2020.

Publicaties