Project

Ondergronds-bovengrondse interacties biologische fruitteelt

De afhankelijkheid van kritische biologische gewasbeschermingsmiddelen en de soms negatieve effecten van  deze middelen op de vruchtschil maakt de biologische fruitsector kwetsbaar op gebied van vruchtkwaliteit en van het wegvallen van biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Verbetering op dit gebied wordt door de sector als een urgente zaak gezien. Er zijn mogelijkheden om de rol van de bodem in de natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding beter te benutten en deze zijn daarmee belangrijke oplossingsrichtingen. Ook de afhankelijkheid van mest voor de stikstofvoorziening in combinatie met regelgeving, die de aanwending van mest beperkt, leidt tot verlies in vruchtkwaliteit (vooral maat) en productie. Ook hier kan de verbetering via bodembeheer komen.

Doel van het project:

Het ontwikkelen van kennis in de praktijk over benodigde veranderingen in het biologische bodembeheer- en gewasgerelateerde systeemaanpassingen om te komen tot een fruitteelt-ecosysteem dat minder afhankelijk is van kritische gewasbeschermingsmiddelen en van stikstofaanvoer, dat gepaard gaat met minimale milieubelasting en dat leidt tot een optimale productie en vruchtkwaliteit.

Vernieuwing:

  • ontwikkeling van beheer van regen- en oorwormen en integratie hiervan in het algemeen bodembeheer;
  • betere strategie├źn ter benutting van stikstofbindende gewassen en integratie in het fruitteeltsysteem als geheel;
  • aanpassing van onderstamkeuze voor verminderde ziekte- en plaaggevoeligheid en vermindering stikstoftekort.

Impact:

De sector:

  • voor biologische telers meer zekerheid van levering aan de Nederlandse markt;
  • Nederlandse handelspartijen kunnen meer en langer het Nederlands product leveren;
  • gangbare en biologische fruittelers gaan de regenwormen en oorwormen meer benutten in de natuurlijke ziekte- en plaagbestrijdingen;
  • de middelenafhankelijkheid wordt minder.

Wetenschap:

  • meer inzicht in de rol van regenwormen in het fruitteelt-ecosysteem (kwalitatief en kwantitatief);
  • meer kwantitatief inzicht in de stikstofhuishouding van fruitteelt-ecosystemen.

Maatschappij:

  • het biologisch fruitproduct kan meer uit eigen land geleverd worden.

Publicaties