Project

Ondersteuning Vervolgtraject Noord4Bio

In 2014 is door FBR Wageningen-UR de Noord4Bio studie uitgevoerd, een inventarisatie van concrete kansen voor de ontwikkeling van een biobased economy in Noord Nederland. De studie geeft ontwikkelrichtingen aan en geeft handvatten voor lokale spelers om deze ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken. Op dit moment wordt door de begeleidingsgroep van de studie het traject voortgezet om de resultaten van de studie breder te verspreiden en bedrijven te interesseren mee te doen met geschetste ontwikkelingen.

Bij dit traject is ondersteuning van FBR Wageningen-UR noodzakelijk.

Activiteiten:

  • Bieden van ondersteuning aan het verder trekken van de ontwikkelingen die geschetst zijn in het Noord4Bio rapport:
  • Geven van enkele presentaties bij bijvoorbeeld CEO bijeenkomsten.
  • Helpen voorbereiden van de grote bijeenkomst in september/oktober waarbij de Noord4Bio studie en de bereikte resultaten van het vervolgtraject centraal staan Hiertoe zijn Johan Sanders en HarriĆ«tte Bos beschikbaar. Inzet van de uren gebeurt in overleg met Monique Smit (EZ).

Kosten worden berekend op basis van tarieven zoals door WUR-DLO met EZ afgesproken in het kader van de EZ subsidieregeling Stichting DLO. De kosten staan hieronder weergegeven. Voorwaarde voor deze tariefstelling is dat het onderzoek wordt uitgezet via de Directie Agrokennis (DANK).

Publicaties