Project

Ontwikkeling productieketen Zeewier

Uit eigen onderzoek een grote variatie in kwaliteit en productiviteit van zeewier over de seizoenen. Voor het begrijpen EN omgaan met deze variaties is nieuwe kennis nodig op gebied van: Productie met de natuur: Het ontwikkelen van tools en tests om specifieke ecosysteem interacties (diensten en impacts) tussen zeewierkweek en het omringende ecosysteem (milieu) van een zeewierkwekerij in kaart te kunnen brengen, al dan niet in combinatie met schelpdierteelt. Total use van productie: omgang met variatie wordt gedemonstreerd door ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het volledig gebruik van zeewier. Nieuwe toepassingen worden gezocht voor biobased toepassingen, zoals biobased plastics, textiel, groene chemicaliën of energie.

Productie op plant kwaliteit: verdieping in de mode of action van zeewierextracten voor verbeteren plantengroei. M.b.v genexpressie analyses en gerichte fractionering van de zeewierextracten worden de processen en metabole routes van de plant in kaart gebracht. Productie op dierkwaliteit: doel is inzicht in werkingsmechanismen van zeewierextracten in landbouwhuisdieren en/of vissen. Op basis van literatuur en eerder onderzoek worden de nmeest perspectiefvolle extracten voor landbouwhuisdieren onderzocht. Economische aspecten van de productieketen: Inventarisatie van economische en duurzaamheid effecten op zeewierketens. Met stakeholders worden een aantal toekomstscenarios voor de zeewiersector ontwikkeld. Deze worden met MAGNET geĆ«valueerd: focus op handelsstromen, bruto nationaal inkomen en werkgelegenheid.  Veilige productie: door variaties in kwaliteit en samenstelling is het moeilijk in te schatten welke norm veilig is voor mens, dier en plant. De screening van mariene toxines op biomassa dat in de diervoedermarkt wordt verhandeld en toegepast. De resultaten worden gecontroleerd middels een bio-assay om te bepalen of er ook stoffen middels de brede screening gemist zijn.

Publicaties