Project

Opschaling Stevia Raffinage

Deze deel-PPS richt zich op het opschalingstraject van een duurzaamheidsinnovatie in de raffinage en winning van natuurlijke calorieloze zoetstoffen uit de plant Stevia. Het onderzoek maakt deel uit van het overkoepelende initiatief Kleinschalige Bioraffinage van NL grondstoffen voor de BioEconomie (AF-17052)

De huidige gangbare winning van deze zoetstoffen gebeurt door de plant eerst te drogen, gevolgd door een extractie met heet water. Beide zijn energie-intensieve stappen. Het innovatieve proces maakt gebruikt van vers plantmateriaal, en een milde extractie met organisch zuur. Omdat drogen en verhitten worden vermeden, wordt energie bespaard. In de PPS Kleinschalige Bioraffinage (TKI AF-12040, looptijd 2013-2016) is duidelijk geworden dat de innovatieve extractie effectief is, en dat na de zuiveringsstappen het product een hoge zuiverheid heeft, goed vergelijkbaar met wanneer de gangbare extractie en dezelfde zuivering worden toegepast. Dit voorstel is een vervolg op de afgeronde PPS AF-12040 en het hoofddoel is om verdere opschaling mogelijk te maken met kennis die verkregen wordt op pilotschaal over het innovatieve extractieproces en de zuivering.

De private partners van dit project, technologieontwikkelaar Newfoss en plantenteler Gipmans, werken samen bij deze ontwikkeling, die een duidelijke positieve impact heeft op duurzaamheid van de levensmiddelensector (energiebesparing: kostenverlaging, kleinere CO2 voetafdruk), de gezondheidssector (trend minder gebruik van suiker, en parallel project gezondheidseffecten bij diabetes), en eveneens in directe zin op ontwikkeling van omzet en werkgelegenheid (teelt en raffinage van Stevia) in de Nederlandse Biobased Economy.

Publicaties