Project

Overleven E.Coli op groentegewassen in het veld

Kennis over microbiële contaminaties in de primaire productie omgeving is nog onvoldoende aanwezig om ziekte uitbraken ten gevolge van consumptie van verse producten volledig te kunnen beheersen. Daarvoor is nog onvoldoende bekend over de belangrijkste transmissie routes van humaan pathogenen naar verse producten.

Transmissie routes van E. coli

Escherichia coli (E. coli) kan aanwezig zijn op of in eetbare producten van plantaardige herkomst en dat kan een risico zijn met betrekking tot de microbiƫle veiligheid van voedsel. Over de transmissie routes van E. coli tijdens de teeltfase van gewassen is nog onvoldoende bekend. Mogelijke routes zijn water, afkomstig van oppervlakte water, en mest. Voor advisering van telers is het belangrijk om te weten op welk tijdstip voorafgaand aan de oogst nog veilig (zonder consequenties met betrekking tot voedselveiligheid) gebruik gemaakt kan worden van oppervlaktewater, zelfs als dat besmet zou zijn met E. coli. Richtlijnen moeten worden vastgesteld op basis van de overlevingsduur van E. coli op het gewas na beregening. Het onderzoek binnen dit project richt zich op de overlevingstijd van E. coli op, in en rondom het gewas (andijvie als modelplant), waarbij omstandigheden in de vollegronds open teelt praktijk worden zoveel mogelijk nagebootst.

Twee veldproeven met andijvie vonden plaats in een open omgeving in de volle grond. Jonge andijvie planten werden geplant en op vaste tijdstippen voorafgaand aan de oogst beregend met een vaste hoeveelheden water, aangeƫnt met een bekende E. coli dichtheid. De mate van besmetting in het binnenste van de krop, aan de buitenkant van de krop en in de nabijheid van de wortel werd na de oogst gemeten. Op basis hiervan kon worden aangegeven dat E. coli minimaal 18 dagen overleeft op, in en rondom het gewas. Kanttekening hierbij is dat de dichtheid van E. coli in water onrealistisch hoog was (106cellen per ml), terwijl bij een watergift met een meer realistische dichtheid van 103 cellen per ml geen E. coli meer aangetroffen werd op de eetbare delen van de andijvie plant tot een beregeningstijdstip van 4 dagen voorafgaand aan de oogst.

Publicaties