Project

Pasteur: Innovatieve houdbaarheidsvoorspelling van versproducten

Op dit moment gaat in de keten van vers voedsel circa 40% verloren. Dit percentage kan verminderen door de monitoring van verse bederfelijke producten met RFID. De huidige sensoren zijn echter te beperkt – ze monitoren alleen de temperatuur – of ze zijn zo duur en groot dat ze alleen voor dure producten als medicijnen of voor bulkproducten worden gebruikt.

Doelstelling

Doel van het EU-Catrene project Pasteur is het bieden van een betaalbare technologische oplossing voor deze problematiek. Er wordt een RFID ontwikkeld die via intelligente tracking de ketenomstandigheden (o.a. T, RV, O2/CO2, pH) van individuele items groente en fruit monitort en vervolgens de houdbaarheid voorspelt. Dit vereist een doorbraak op het gebied van multi-sensor technologie, energieverbruik, kosten en vorm.

De kennisontwikkeling binnen Wageningen UR richt zich op de vertaling van sensor- en keteninformatie en product- en proceskennis tot business rules en de toepassing hiervan in beslissingondersteunend systemen.

Aanpak en tijdspad

De ontwikkeling wordt gerealiseerd door samenwerking tussen partners die werken aan de benodigde technologische doorbraken en partners met verschillende toepassingen in bederfelijke producten. De smart sensor wordt uitgerust met RFID technologie voor draadloze communicatie. De technologie ontwikkeling richt zich op miniaturisering en minimalisatie van componenten, ontwikkeling van sensoren voor temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, zuurstof en koolstofdioxide, ethyleen en pH en integratie van de componenten tot een compacte sensor. Vanuit de toepassingspartners worden algoritmes gemaakt om productkwaliteit als functie van de condities tijdens distributie te beschrijven. Deze algoritmes worden, indien mogelijk, on-chip op de smart sensor geïmplementeerd. Datamanagement en resultaat weergave is ook onderdeel van het project.

Resultaten

De resultaten worden in twee user scenario’s gedemonstreerd (aardbei en vlees).

De benodigde algoritmes welke de impact van condities tijdens distributie op productkwaliteit voor gesneden rozen, avocado en van vlees in de 24 uur na de slacht beschrijven, zijn ontwikkeld. Er zijn drie verschillende typen kwaliteitsalgoritmes ingevuld: 1) statistische procescontrole voor monitoring van de condities, 2) generieke houdbaarheid voor vertaling van het effect van de condities naar schap- en vaasleven en 3) algoritmes welke de status en ontwikkeling van specifieke kwaliteitsattributen weergeven (bijvoorbeeld hardheid van avocado’s). De parameters voor statistische procescontrole en het generieke houdbaarheidsalgoritme zijn bepaald voor de drie FBR cases. Voor avocado en vlees zijn kwaliteitsattribuut modellen verder ontwikkeld. De algoritmes voor vlees zijn door een projectpartner geïmplementeerd in een user interface.

Publicaties