Project

Pre- and post harvest rot

In de lange bewaring van appel en peer wordt regelmatig (extreem) veel vruchtrot aangetroffen. Tot nu toe wordt vruchtrot vooral bestreden door intensieve chemische afspuitschemas. Dit biedt echter zeker geen garantie voor rotvrije vruchten bij lange bewaring. Gebleken is dat van de belangrijkste vruchtrotschimmels weinig tot niets bekend is over hun levenswijze en infectiemomenten. Om tot een adequate aanpak te komen moet beter bekend zijn waar de schimmels in de boomgaard voorkomen, en wanneer ze de vruchten infecteren.  

In de lange bewaring van appel en peer wordt regelmatig (extreem) veel vruchtrot aangetroffen. Tot nu toe wordt vruchtrot vooral bestreden door strakke afspuitschemas. Dit biedt echter zeker geen garantie voor rotvrije vruchten bij lange bewaring. Om tot een adequate aanpak te komen moet beter bekend zijn waar de schimmels in de boomgaard voorkomen, en wanneer ze de vruchten infecteren. Gebleken is dat van de belangrijkste vruchtrotschimmels weinig tot niets bekend is over hun levenswijze en infectiemomenten. In de afgelopen jaren werd soms meer dan 75 procent aantasting vastgesteld bij appel- en perenpartijen die standaard waren afgespoten. Om tot een adequate aanpak te komen moet beter bekend zijn waar de schimmels in de boomgaard voorkomen, en wanneer ze de vruchten infecteren.

Er is een sterke behoefte aan nieuwe technieken om vruchtrotveroorzakende pathogenen te detecteren. Deze technieken moeten zowel voor detectie in de boomgaard áls voor detectie van deze ziekteverwekkers in fruit bruikbaar zijn. De technieken worden ingezet voor het bestuderen van de levenscyclus van de schimmel in de boomgaard. Belangrijk is dat momenten en voorwaarden voor infecties van het fruit bekend worden. Dan kunnen strategieën ontwikkeld worden om de ziekteverwekker te bestrijden. Daardoor kan de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen en het verlies van fruit door bewaarrot beperkt worden. Tevens kan op basis van deze kennis gerichter samengewerkt worden met fabrikanten in de zoektocht naar groenere gewasbeschermingsmiddelen en groenere naoogstbehandelingsmiddelen. In het project worden analyses uitgevoerd om vast te stellen wat belangrijke en opkomende bewaarziekten bij appel en peer zijn. Tevens worden moleculaire toetsen toegepast op boomgaardsubstraten om relevante inoculum-bronnen te identificeren en de rol van deze bronnen in de epidemiologie van de pathogenen te bepalen.

Publicaties