Project

Prevention & control of African Horse Sickness in South Africa

Verbetering van de paraatheid en beheersing van African Horse Sickness (AHS) door uitwisseling van kennis, diagnostiek en materialen. Initiatie van gezamenlijke acties op het gebied van veilige en doeltreffende interventiemiddelen zoals vaccins voor AHSV.

Meer informatie is te vinden op de UK-site.