Project

Publieke innovatie in gebiedsontwikkeling

Dit project betreft een dissertatie over de rol van de overheid in dynamische gebiedsontwikkeling.

Doelstelling

Het doel van dit project is om een dissertatie te schrijven over het omgaan met verandering en vernieuwing in gebiedsontwikkeling en hoe overheden onder druk van een veeleisende en vaak onvoorspelbare omgeving regie en sturing proberen te geven aan lastige maatschappelijke vraagstukken.

Resultaten

In 2012 is gewerkt aan hoofdstukken voor de dissertatie. Eind 2012 lag er een eerste draftversie.

Eindresultaten:

  1. Proefschrift Wageningen UR. Promotor prof Katrien Termeer, co-promotor prof. Henri Goverde.
  2. Samenvatting met resultaten en bevindingen die kan worden gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Werkwijze

In 2012 staat het afronden van de dissertatie centraal.