Project

REFORM

Het Europees KP7 project REFORM is gericht op het ontwikkelen van richtlijnen en instrumenten die beekherstel-, rivierherstel-, en mitigerende maatregelen meer kosteneffectief maken en ondersteuning bieden aan de tweede generatie KRW StroomGebiedsBeheerPlannen. De doelen van het project REFORM zijn (1) het vergroten van de kansen op succes van hydromorfologische herstelmaatregelen, (2) het effectiever beoordelen van de status van stromende wateren, beek- en rivierbegeleidende wetlands en verbonden grondwatersystemen.

Voor het bereiken van de (hoge) KRW doelen zijn nu aanzienlijk investeringen in deze maatregelen vereist. De voordelen van de behandeling van afvalwater was gebaseerd goede kennis van het riviersysteem. De respons op hydromorfologisch herstel is complexer en moeilijk te voorspellen. Er is een gebrek aan inzichten in de volgende belangrijke aandachtsgebieden, die kosteneffectief management in de weg staan: kennis van hydromorfologische processen, grotere ruimtelijke schalen of lange termijnen, effecten van BQEs en ecologisch functioneren en multiple stress, naast gebrek aan kennisuitwisseling tussen wetenschappers en praktijkmensen, interactie tussen land en water en voorbeelden van succesvol herstel.

Voor 2015 wordt beoogd:

  • Het opstellen van fact sheets over hyromorfologisch herstel van beken en rivieren, hun effectiviteit en efficientie.
  • Het publiceren van een artikel over hydromorfologisch herstel in Europa.
  • Het vullen van een WIKI beek- en Rivier Herstel.
  • Het verzorgen/deelnemen aan een afsluitend symposium in Wageningen.
  • Het bijdragen aan een summerschool in zake hydromorfologisch herstel.

Publicaties