Project

Samenwerking voor veiligheid

Wereldwijd wordt veel onderzoek uitgevoerd en trainingsprogramma’s ontwikkeld op het gebied van voedselveiligheid. Er is geen (of beperkt) overzicht over deze activiteiten. Er is behoefte voor een betere samenwerking op het gebied van voedselveiligheid zowel wat betreft onderzoek, training en wetgeving.

Doelstelligen project

Het doel van dit project Collab4Safety (C4S) is de integratie te optimaliseren op het gebied van onderzoek en training aan voedselveiligheid tussen EU en zijn belangrijkste handelspartners en om een duurzame portaal te ontwikkelen op het gebied van voedselveiligheid (onderzoek, training en wetgeving)

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2013:

  • RIKILT is overall coördinator van het project en zal samenwerking stimuleren tussen C4S en ander wereldwijde initiatieven op dit gebied, zoals Global Food Safety Partnership (GFSP) gecoördineerd door de Wereld bank, FAO etc. (werkbezoeken, opstellen van samenwerkingsplannen)
  • RIKILT ondersteunt het ontwikkelen van de expert database en het ontwikkelen van disseminatiemateriaal (WP2)
  • RIKILT is betrokken bij de Delphi en “scooping” workshop dat uitgevoerd wordt in WP1 om het onderzoek en issues (internationaal) in kaart te brengen.
  • Algemene coördinatie

Resultaten (beoogd)

  • Congrespresentaties (2; congressen nog niet bepaald))
  • Bijdrages aan maatschappelijk debat
  • Expert database
  • Samenvattingen voor kennisonline ( 1 maal eind juni 2013 en 1 maal eind November 2013)