Project

Selected tool development socio economic

De uitdagingen voor een leefbare, gezonde en voedselzekere stad zijn groot in het licht van een toenemende bevolking in stedelijke gebieden, grote druk op natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en de economische dynamiek.