Project

Small Innovative Projects

Het doel van dit project is om het proces van SIP's (Small Innovative Projects) in het KB-thema Data-Driven en High-Tech (KB DD-HT) te organiseren, de voortgang te monitoren en de resultaten te evalueren.

Een SIP (Small Innovative Project) is een hulpmiddel om nieuwe ideeën te testen die over het algemeen een onzekere uitkomst hebben en die lopend het gangbare onderzoek opkomen. SIP's kunnen helpen om toekomstig onderzoek te definiëren. Project 7 in het KB DD-HT thema heeft als doel het proces van SIP's (Small Innovative Projects) in het KB-thema Data-Driven en High-Tech (KB DD-HT) te organiseren, de voortgang te monitoren en de resultaten te evalueren.

Gang van zaken

Vóór 15 februari 2020 stuurt de projectleider van dit project (project 7 van KB DD-HT) de contactpersonen van elke betrokken WR-eenheid een e-mail met de uitnodiging om een SIP-voorstel voor hun WR-eenheid in te dienen. Bovendien wordt hen gevraagd een SIP in te dienen samen met een of meerdere van de andere KB-programma's. De WR-eenheden moeten vóór 15 april de SIP indienen. De projectleider zal de evaluatie van de SIP plannen in een vergadering van het KB DD-HT-programmateam. De voorstellen worden beoordeeld op hun relevantie voor de subthema's KB DD-HT, op de haalbaarheid van het voorgestelde werk en de voorgestelde output. Het KB DD-HT-programmateam kan, indien noodzakelijk, aanpassingen in het project voorstellen. Het programmateam selecteert twee gecombineerde SIP's voor subsidie. De evaluatie zou vóór 1 mei gereed moeten zijn om de projecten op tijd te kunnen laten starten.


Het project zal de volgende producten opleveren:
1. Interne bijeenkomst met de SIP-projectleiders (november 2020)
2. Rapport met de resultaten van alle SIP's (eind december 2020)
3. Werkplan voor 2021 (eind december 2020)

Publicaties