Project

Snelle on-site methoden voor voedselveiligheid en authenticiteit

Door mondialisering van voedselproductie is het vaststellen van de herkomst, kwaliteit en veiligheid van voedselgrondstoffen een grote uitdaging geworden. Door mondige veiligheidsbewuste consumenten en mondiaal vertakte communicatie hebben voedselfraude en onveilige voedselproductie ook grote financiële en maatschappelijke impact. Het is voor bedrijven en overheden noodzaak en verplichting om de veiligheid en kwaliteit van hun grondstoffen en producten te garanderen, door de productieketen heen. Dit vraagt om slimme, betaalbare oplossingen voor het meten van voedselveiligheid (VV) en kwaliteit in de handelsketen en op productielocatie.

Het voordeel van on-site (boerderij, haven of slachthuis) meten is dat het bedrijf en overheid helpt om sneller een inschatting te maken van VV-risicos en verspreiding te voorkomen. Door implementatie van on-site detectiemethodes kan de economische schade voor bedrijven worden beperkt en volksgezondheid beter worden bewaakt. Het doel van dit programma is het toegankelijk en toepasbaar maken van snelle meetmethoden op maat voor verschillende productketens en bedrijfsgroepen. Dit programma dient als platform waarbinnen voedselproducerende bedrijven, technologiebedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders samenkomen, en kennis en technologie uitwisselen en op maat maken voor de meetvragen van de diverse productgroepen en ketens. De specifieke deeldoelen binnen dit project zijn dan ook:

  • Ontwikkelen van snelle, on-site detectietechnieken voor specifieke toepassingen.
  • Brede toepassing van ontwikkelde technieken in andere productiesectoren.
  • Samenbrengen van gegevens en communicatie van resultaten met betrokken consortia.

Publicaties