Project

Sociaal stabiele kuddes

Diergezondheid en welzijn zijn belangrijke thema’s om tot een duurzame veehouderij te komen. Dit project draagt bij om initiatieven vanuit de praktijk vanuit een niche groep voor een grotere groep interessant te maken. Voor een integraal duurzame ontwikkeling moeten ook de milieutechnische aspecten van het houderijsysteem tot verbetering leiden. 

Resultaten

  • De website is afgerond en is te vinden op www.familiekuddes.nl.
  • Een artikel over het experiment op Dairy Campus, inclusief een literatuurstudie, is in concept klaar en wordt in 2013 aan de pers aangeboden.
  • In Trouw is rond dierendag een artikel verschenen over familiekuddes
  • In Veeteelt (november 2012, deel 2) is van één van de deelnemers een bedrijfsreportage  verschenen.