Project

Somatische embryogenese TTI-GG

In vitro embryogenese is een plantenveredelinginstrument dat wordt gebruikt om veredelingslijnen te produceren voor teelt-en gebruiksdoeleinden.

Doelstelling

Hoewel in vitro embryogenese veelvuldig wordt gebruikt door kwekers, zijn er grote verschillen in de respons van de genetische achtergronden naar in vitro regeneratiecondities, waardoor vele soorten en genotypes binnen een soort niet in vitro gekweekt kunnen worden.

Het onvermogen om planten in vitro te vermeerderen beperkt de snelheid waarmee nieuwe lijnen kunnen worden geteeld. Nog belangrijker is, dat het de genenpool beperkt waaruit nieuwe soorten kunnen worden geselecteerd.

Een groot aantal belangrijke gewassen blijft moeilijk te vermeerderen via in vitro embryogenese. Daarom is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van generieke instrumenten om een ​​efficiënte in vitro embryogenese te verkrijgen in een kiemplasma-onafhankelijke, niet-transgene manier.
Doel van dit project is het ontwikkelen van:

 • differentieel proteomics technologieën (SILAC) voor de identificatie van eiwitten die de in vitro embryo produktie reguleren. 
 • tools om tijdelijk regulerende eiwitten te leveren die de embryoproductie in de cultuur induceren.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

Verder ontwikkelen SILAC (Stable isotope labelling with amino acids in cell culture)- methode en transient protein expression-methode.

Resultaat

In 2012 zijn de volgende presentaties gehouden:

 • Invited speaker. International Workshop: Signals and Regulatory Networks in Early Plant Embryogenesis. Haigerloch, Germany. 8-10 May 2012.
 •  Invited speaker: COST Action: FA0903 Harnessing plant reproduction for crop improvement. 9-11 July 2012, Porto, Portugal
 •  Invited speaker: ALW Meeting Experimental Plant Sciences, 2-3 April 2012 Lunteren, Netherlands
 •  Poster: 5th International PhD School on Plant Development, Siena – Italy, Sep 25-28, 2012
 •  Poster: ALW meeting 'Experimental Plant Sciences', Lunteren, Apr 02-03, 2012

Resultaten zijn:

 • Geoptimaliseerde SILAC protocol voor het planten;
 • Identificatie van de kandidaat in vitro embryogenese regulatorische proteïnen;
 • Transiënt transformatie voor planten;
 • Transiënt in vitro embryogenese inductiesysteem.