Project

Stochastische modellen voor managementbeslissingen onder risicofactoren en onzekerheden

Voor het ontwerp en management van beschermde teeltsystemen is het belangrijk om rekening te houden met de onzekerheid ten aanzien van structuur en parametrisering van de systeembeschrijving (model) en invloeden van omgevingsfactoren (denk aan weer, productprijzen etc.). Voor een praktijk case, een snijrozenproductiebedrijf, worden bronnen van onzekerheid in kaart gebracht en opties verkend om expliciet en a-priori met de bronnen van onzekerheid om te gaan tijdens het ontwerp.

Het ontbreekt op dit moment aan een instrumentarium om factoren van onzekerheid die optreden bij ontwerp en management van beschermde teeltsystemen te classificeren en oplossingen te genereren die expliciet met deze bronnen van onzekerheid rekening houden.

Ontwerp en management van beschermde teeltsystemen worden tot op heden vooral in een deterministische context bekeken. Zelden is bij ontwerp en management van beschermde teeltsystemen expliciet en ook a-priori kennis rondom onzekerheid in diverse factoren meegenomen.

In dit onderzoek worden aan de hand van een actuele cases, bronnen van onzekerheid in kaart gebracht en opties verkend om expliciet en a-priori met de bronnen van onzekerheid om te gaan tijdens het ontwerp.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in de periode 2011-2015 zijn:

  • Literatuurreview
  • Analyse van casussen en keuze representatieve voorbeelden.
  • Systeembeschrijving en modelvorming.
  • Optimalisatie ontwerp en/of management.
  • Evaluatie van gebruik onzekerheid in het systeem.

Resultaten

Resultaten zijn aan het einde van het project in 2015:

  • Marktkansen voor nieuwe projecten;
  • Wetenschappelijke kennis en methoden;
  • Een proefschrift en papers;
  • Inzicht in bronnen van onzekerheid en vaardigheden hoe hiermee om te gaan in glastuinbouw.

Publicaties