Project

Teelt de grond uit - monitoring en evaluatie

<p>In dit project wordt de systeeminnovatie Teelt de grond uit zoals nu ontwikkeld wordt in de PPS Teelt de grond uit wetenschappelijk onderbouwd. In dit project worden sociale en technische aspecten onderzocht. In 2014 ligt de focus op de afronding monitoring en evaluatie van het eerste programma, marktverkenning om meerprijs te realiseren met nieuwe teeltsystemen, verhogen van de waterefficientie, inzicht krijgen in de effecten van wateroverlast op bloembollen en de invloed van zuurstof om dit te voorkomen, ontwikkeling van weerbare watersystemen en gebruik van organische meststoffen in teelt de grond uit systemen.</p>

In dit project wordt de systeeminnovatie Teelt de grond uit zoals nu ontwikkeld wordt in de PPS Teelt de grond uit wetenschappelijk onderbouwd. In dit project worden sociale en technische aspecten onderzocht. In 2014 ligt de focus op:

 • de afronding monitoring en evaluatie van het eerste programma met een wetenschappelijk artikel,
 • marktverkenning om meerprijs te realiseren met nieuwe teeltsystemen,
 • verhogen van de waterefficientie in boomteelt gewassen uit de grond,
 • inzicht krijgen in de effecten van wateroverlast op bloembollen en de invloed van zuurstof om dit te voorkomen,
 • ontwikkeling van weerbare watersystemen
 • gebruik van organische meststoffen in teelt de grond uit systemen
 • bijdrage aan de systeemproef appelteelt in sleuven in Randwijk.

Producten en deliverables

 • rapportage marktverkenning
 • wetenschappelijk artikel resultaten
 • Monitoring en Evaluatie eerste programmaperiode
 • rapportage mogelijkheden ter verbetering waterefficientie in de boomteelt door gebruik van sensoren
 • rapportage (evt. wetenschappelijk artikel) voorkomen schade wateroverlast door inbrengen zuurstof in wortelmilieu bloembollen
 • rapportage onderzoek weerbare watersystemen
 • rapportage onderzoek organische meststoffen
 • Voortgangsverslag systeemproef Randwijk