Project

The Benchmarking Atlas platform

Het project heeft als doel het realiseren van een gemeenschappelijk referentiepunt voor actuele en potentiële productiviteit van de landbouw voor onderzoekers, voorlichting, particuliere sector en beleidsmakers.

Een dergelijk referentie punt zou wetenschappers en stakeholders p verschillende niveau’s kunnen helpen in het stellen van de juiste vragen en het zoeken naar mogelijkheden in voor slimme intensivering van de landbouw. Aangezien the referentie punt beschikbaar is als een digitaal online platform, kan informatie makkelijk gedeeld worden en interactief bekeken, waardoor bezoekers hun eigen relevante kaarten kunnen construeren in relatie tot intensivering van de landbouw. Het digital platform wordt gebouwd als een atlas, waarin verschillende basis kaarten aanwezig zijn op basis van uitkomsten van projecten in het IPOP programma Slimme duurzame voedselvoorziening, naast standaard kaarten over klimaat, bodems, economie en landbouw productie. Een eerste versie van het digitale platform is inmiddels aanwezig als prototype, en wordt in de komende jaren gevuld met gegevens, story lines, en getest met gebruikers, in nauwe samenwerking met andere projecten onder dezelfde vlag.

Publicaties