Project

The uncertain half of the twin, getting grip on uncertainty in working with Digital twins

Waar gemeten en gesimuleerd wordt, zoals in een Digital Twin, zijn onzekerheden van groot belang. In deze studie proberen we inzicht te verkrijgen in de bronnen van onzekerheid en de doorwerking ervan in een Digital Twin, om uiteindelijk grip te kunnen krijgen op de onzekerheden bij toepassing van Digital Twins.

Waar gemeten en gesimuleerd wordt, zoals in een Digital Twin, zijn onzekerheden van groot belang. Zodea metingen en modellen gecombineerd worden, interacteren deze onzekerheden met elkaar. Een Digital Twin kan worden beschouwd als een netwerk van metingen en modelconcepten, waarbinnen onzekerheden ontstaan, zich ontwikkelen, vermenigvuldigen en in potentie kunnen worden begrensd. Sommige onzekerheden zijn bekend en kunnen worden gekwantificeerd, sommige zijn verbonden aan bepaalde modelstructuren, terwijl anderen het product zijn van een gebrek aan systeemkennis of van keuzes in de bouw van de Digital Twin.

Onzekerheid is echter geen getal. Digital Twins zijn ontwikkeld voor het leveren van bruikbare kennis en het ondersteunen van beslissingen. Voor deze toepassing geeft kennis van onzekerheden - waar ze vandaan komen, hoe ze zich voortplanten en hoe ze onder controle kunnen worden gehouden - extra smaak aan de beslissingsondersteuning en bruikbare kennis. We moeten methodologie ontwikkelen om deze onzekerheden binnen Digital Twins te kennen en hoe we deze kennis optimaal kunnen gebruiken wanneer Digital Twins worden toegepast om de besluitvorming hierover te informeren.

In deze studie gebruiken we de Digital Twin voor het waterbeheer als voorbeeld. We ontwikkelen aan de hand van dit voorbeeld methodes om:

  1. De bronnen van onzekerheden in de Digital Twin te identificeren
  2. Deze onzekerheden te volgen in hun weg door de Digital Twin
  3. Te onderzoeken wat nodig is om de onzekerheden onder controle te houden
  4. Te communiceren over onzekerheden in DT richting de besluitvorming.

Publicaties