Project

The use of video/acoustic techniques to monitor foreshores

Om de veiligheid van vooroevers te garanderen worden op bepaalde plekken vooroeververdedigingen uitgevoerd, zoals in de Westerschelde en Oosterschelde. Deze vooroeververdedigingen, bestaande uit bestortingen met breuksteen of staalslakken, beïnvloedt de natuurwaarde door toevoeging van hard substraat op een doorgaans zachte zand- of slibbodem. Omdat deze vooroeververdedigingen vaak plaatsvinden in Natura 2000-gebieden, is monitoring van de impact van deze ingrepen noodzakelijk.

Traditioneel wordt deze ecologische monitoring uitgevoerd op lokale schaal door bijvoorbeeld duikers die visueel de epifauna gemeenschappen karteren en steekbuizen nemen van het sediment voor de bepaling van de aanwezige infauna. Een meer synoptisch beeld van de impact ontbreekt echter vaak, en in dit project zal een hiƫrarchische benadering worden getest die gebruik maakt van een combinatie van acoustische remote sensing, video imaging en standaard bemonsteringstechnieken.

Hiermee beoogt dit project een betere beoordeling van de impact van vooroeververdedigingen op de ecologische waarde van deze habitats op grotere ruimtelijke schaal. De methode kan overigens ook toegepast worden in andere mariene en estuariene habitats.

Publicaties