Project

TOXSWA aanpassen dagelijkse verloop watertemperatuur

Hoe kan de verbeterde procesbeschrijving van de dagelijkse temperatuur beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door de NL werkgroep, voor de risicobeoordeling en voor toetsing van de verbeterde concepten?

In de ontwikkeling van blootstellingsscenario’s voor NL worden eisen gesteld aan TOXSWA. In 2011 is gebleken dat dissipatie in water (omzetting en vervluchtiging) in het NL akkerbouw scenario het belangrijkste proces is. In 2010/2011 zijn verbeterde procesbeschrijvingen ontwikkeld voor de temperatuur in water, van invloed op omzetting en vervluchtiging.

Doelstelling

Aanpassen van het TOXSWA model met het dagelijkse verloop in de watertemperatuur.

Aanpak en tijdspad

Het implementeren van het uitgewerkte concept voor de temperatuur in de waterloop op dagbasis.

Resultaten

TOXSWA werk versies zijn beschikbaar ter ondersteuning van het werk in NL en EFSA werkgroepen.