Project

Verkenning aquatische genetische bronnen

De huidige Wettelijke OnderzoeksTaken van het Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) van Wageningen University & Research zijn beperkt tot plant, animal en forest genetic resources. In verband met recente internationale afspraken (FAO, 2019) heeft LNV aan CGN gevraagd om mogelijke WOT taken voor aquatische genetische bronnen te verkennen met het oog op een volgend WOT programma.  

In 2018 heeft de Wereldvoedselorganisaties van de Verenigde Naties (FAO) een eerste wereldwijde inventarisatie afgerond over aquatische genetische bronnen. Dit rapport (1st State of the World's Aquatic Genetic Resources) laat zien hoe aquacultuur sector zich wereldwijd (snel) ontwikkelt. Een grote diversiteit aan soorten ('farmed aquatic species and their wild relatives') wordt wereldwijd gebruikt in verschillende productiesystemen. Op basis van de wereldwijde inventarisatie heeft de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture in februari 2019 besloten een "Global Plan of Action for Aquatic Genetic Resources" te ontwikkelen en te implementeren.

Nederland heeft met een landenrapportage (CGN, 2018) bijgedragen aan de wereldwijde inventarisatie. Op basis van de informatie in dit Nederlandse rapport zijn prioriteiten voor behoud en duurzaam gebruik van aquatische genetische bronnen ge├»dentificeerd. 

De scope van de WOT Genetische Bronnen, uitgevoerd door het Centre for Genetic Resources (CGN) van Wageningen University & Research, is tot 2020 beperkt tot plant, animal en forest genetic resources. Het Ministerie van LNV heeft aan het CGN gevraagd om een verkenning uit te voeren, gericht op eventuele WOT taken voor het domein aquatische genetische bronnen, in een volgende WOT programma vanaf 2021.

Publicaties