Project

Voorspellen mycotoxinen in granen

Het optreden van mycotoxinen in granen kan leiden tot economische schade voor de sector en de Nederlandse overheid, tot vermindering van de duurzaamheid, en verminderde veiligheid voor mens en dier. Het recentelijke incident met aflatoxine in mais in diervoeder in 2013 toont aan dat - ondanks alle inspanningen die geleverd worden door de keten en de overheid - besmettingen niet altijd kunnen worden voorkomen.

Er is behoefte aan meer, vooral kwantitatief inzicht in factoren die het optreden van mycotoxinen in granen be'invloeden, zodat beheersmaatregel en kunnen worden vastgesteld, en er is behoefte aan modellen die mycotoxinebesmettingen vroegtijdig kunnen voorspellen. Dit project ' Voorspellen mycotoxinen in granen' gaat in op deze behoeften.

Meer natuurlijke gifstof in mais vanwege klimaatverandering

Doelstelling

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van betrouwbare modellen voor het vroegtijdig (vóór/tijdens de oogst) voorspellen van het optreden van mycotoxinen in granen. Het gaat hierbij om verschillende belangrijke mycotoxinen in verschillende graansoorten, en verschillende schaalniveaus (van veld naar wereldwijd). Het onderliggend doel is het vergroten van kwantitatieve inzichten in effecten van de weer- en management factoren (en onderlinge relaties) die het optreden van mycotoxinen beïnvloeden, en het verbeteren en uitbreiden van al bestaande modellen.

Het project richt zich op een aantal specifieke mycotoxinen in bepaalde graansoorten, die voor de Nederlandse sector het meest relevant zijn. Dit betreft: deoxynivalenol (DON) in tarwe; DON, T-2 en HT-2 toxinen in gerst; en aflatoxine in maïs.

Publicaties