Project

WOFOST: voor onderzoek naar gewasproductie

WOFOST een belangrijk model in het WUR onderzoek naar gewasproductie en een essentiële component in het Europese MARS crop yield forecasting system, de Global Yield Gap Atlas (GYGA) en de Waterwijzer landbouw. WOFOST berekent de ontwikkeling en groei van een eenjarig akkerbouwgewas voor een of meerdere lokaties op basis van dagelijks weer, de bodem en de gewaskalender.

WOFOST is het model in WUR onderzoek naar gewasproductie en een essentiële component in het Europese MARS crop yield forecasting system, de Global Yield Gap Atlas (GYGA) en de Waterwijzer landbouw. WOFOST berekent de ontwikkeling en groei van een eenjarig akkerbouwgewas voor een of meerdere lokaties op basis van dagelijks weer, de bodem en de gewaskalender. Over het algemeen wordt WOFOST gebruikt op regionale tot globale schaal in een data infrastructuur zoals CGMS (Crop Growth Monitoring System).

De kennis en data in WOFOST speelt een belangrijke rol in het verkennen van potentiele landbouwproductiviteit in samenhang met de lokale omstandigheden en mogelijkheden zoals waterbeschikbaarheid, heersende gewasteelten en bedrijfssystemen. Voorbeelden zijn de WRR 'Grond voor keuze studie' uit 1992 en de zeer recente studie 'Can sub-Saharan Africa feed itself' in het kader van de Global Yield Gap Atlas. Daarnaast vormt WOFOST het hart van het Europese MARS crop yield forecasting system waarvoor WENR een door de EU betaalde operationele service onderhoudt (MARSOP). De analyses van groeiomstandigheden en oogstvoorspellingen uit dit systeem worden elke maand gedeeld met de Europese Commissie, de Europese lidstaten en het G20-AMIS-initiatief ter bevorderingen van transparante markten en voedselzekerheid.

Het is cruciaal om WOFOST beter te laten aansluiten aan recente data science initiatieven (big data) om zodoende optimaal gebruik te maken van beschikbare data. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in nieuwe implementaties van WOFOST waarbij zowel een open implementatie (voor gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek) als een gesloten implementatie (voor operationele en commerciële toepassingen) worden gerealiseerd volgens moderne ICT-concepten (component-based, etc). In dit project zorgen we ervoor dat de WOFOST implementatie gaat voldoen aan de eisen omtrent verificatie en gebruik zoals vastgelegd in de status A documenten.

Publicaties