Online magazines

Magazines

Wageningen University & Research maakt jaarlijks verschillende online magazines met achtergrondverhalen en interviews over onderzoek dat is uitgevoerd met financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

KennisOnline magazine 2022

Still KOL22.png

Het KennisOnline magazine zet onderzoeksprojecten van Wageningen University & Research die gefinancierd zijn door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de spotlight. In deze editie lees je hoe mini-orgaantjes mogelijk proefdieren kunnen vervangen, waarom natuurinclusief bouwen de standaard wordt, hoe smart farming helpt in de varkenshouderij, wat de grote impact is van de kleine bijenkastkever en hoe de burger naar de natuur kijkt.

Europese samenwerking in onderzoek

WUR is stevig verankerd in Europa. Haar onderzoek strekt zich uit van de oneindige oceaan, tot de koe op de boerderij en de vork die we naar onze mond brengen. Op al deze thema’s ontstaat synergie met onze Europese partners. Samen behalen we resultaten. Lees in dit magazine hoe.

WUR is stevig verankerd in Europa. Haar onderzoek strekt zich uit van de oneindige oceaan, tot de koe op de boerderij en de vork die we naar onze mond brengen. Op al deze thema’s ontstaat synergie met onze Europese partners. Samen behalen we resultaten. Lees in dit magazine hoe.

Kringlooplandbouw

In dit nieuwe digitale ‘handboek’ over kringlooplandbouw worden boeren die een overstap naar kringlooplandbouw overwegen geïnformeerd over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van agrarische ondernemers.

In dit nieuwe digitale ‘handboek’ over kringlooplandbouw worden boeren die een overstap naar kringlooplandbouw overwegen geïnformeerd over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van agrarische ondernemers.


WOT Magazine

Lees in WOT Magazine verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die WUR uitvoert voor het ministerie van LNV, het ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Lees in WOT Magazine verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die WUR uitvoert voor het ministerie van LNV, het ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Climate Solutions magazine

Lees in Climate Solutions 13 mooie verhalen over de bijdrage van WUR aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst

Lees in Climate Solutions 13 mooie verhalen over de bijdrage van WUR aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst.


KennisBasis magazine

Lees nu in het KennisBasis magazine highlights uit het kennisbasisonderzoek 2015-2018

Lees nu in het KennisBasis magazine highlights uit het kennisbasisonderzoek 2015-2018.KennisOnline magazine 2021

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.


KennisOnline magazine 2020

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.KennisOnline magazine 2019

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2019 uitvoert dankzij het LNV

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2019 uitvoert dankzij het LNV.


Resilience magazine

Still Resilience.png

Lees in Resilience magazine 20 verhalen over Wagenings onderzoek naar veerkracht.

Logo LNV