Nieuws

Vogelgriepvirus aangetroffen onder verschillende meeuwensoorten

Gepubliceerd op
25 mei 2023

In april en mei 2023 zijn er tientallen dode kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus) aangetroffen in de provincie Flevoland. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzocht dertien van deze kokmeeuwen. Bij al deze meeuwen is hoog pathogeen H5N1 vogelgriepvirus aangetroffen.

Vanaf januari 2023 zijn in meerdere gemeenten dode wilde vogels aangetroffen en door WBVR onderzocht op aanwezigheid van vogelgriepvirussen. Tot half mei 2023 zijn er 277 wilde vogels onderzocht, waarvan 250 positief voor hoog pathogeen H5N1 vogelgriepvirus.

In 27 van de 33 onderzochte vogelsoorten werd hoog pathogeen H5N1 vogelgriepvirus aangetroffen, maar opmerkelijk is het grote aantal positieve meeuwen. Het virus werd aangetroffen in 200 kokmeeuwen, zes zilvermeeuwen en tien vogels van vier andere meeuwensoorten.