Nieuws

Impact van vier jaar onderzoeksprogramma Biodiversiteit in een natuurinclusieve samenleving

Gepubliceerd op
1 augustus 2023

Een nieuwe publicatie markeert de afsluiting van de eerste vier jaar van het onderzoeksprogramma Biodiversiteit in een Natuurinclusieve Samenleving. Dit ambitieuze programma bracht meer dan 50 onderzoeksprojecten samen die zich richtten op het veranderen van bestaande sociaal-ecologische systemen om de biodiversiteit te verhogen en daarbij effectief gebruik te maken van natuur-gebaseerde oplossingen die sociaal inclusief, economisch duurzaam en op de juiste schaal zijn. Het rapport belicht de resultaten van het programma, variërend van belangrijke wetenschappelijke bijdragen tot tastbare maatschappelijke reikwijdte en impact.

Gedurende de vier jaar hebben de projecten binnen het programma de wetenschappelijke en toegepaste kennis en begrip bevorderd. Met een sterke nadruk op interdisciplinaire samenwerking heeft het programma geresulteerd in een groot aantal publicaties, tools, benaderingen, modellen en data. Deze hebben niet alleen onze kennis van de ingewikkelde relaties binnen ecosystemen uitgebreid, maar hebben ook de weg vrijgemaakt voor beleid op basis van feiten en duurzame praktijken.

Impact door samenwerking

Door actief samen te werken met belanghebbenden, beleidsmakers en lokale gemeenschappen, hebben de projecten een bewustwording en waardering voor biodiversiteit in verschillende sectoren van de samenleving bevorderd. De resultaten van de projecten, van innovatieve, natuur-gebaseerde oplossingen tot de ontwikkeling van duurzame strategieën voor landbeheer, zullen een positieve impact hebben op zowel het milieu als het menselijk welzijn. Daarnaast hebben de bevindingen een basis gelegd voor het voortzetten van belangrijk onderzoek, waaronder het verkennen van de praktische implementatie van de resultaten door besluitvormers, waardoor ze effectieve maatregelen kunnen implementeren voor de overgang naar een natuurinclusieve samenleving, het verbeteren van de biodiversiteit en tegelijkertijd voorzien in de behoeften van de samenleving.

Het programma is verlengd in 2023-2024

Het KB36-programma is een van de strategischeonderzoeksprogramma's van WUR. Het wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma is verlengd tot en met 2023-2024. Momenteel werken er binnen het programma 9 nieuwe projecten aan een meer natuurinclusieve samenleving.

Het programma is verheugd dat twee van haar projecten 1e en 3e zijn geworden in de WUR Impact Awards in 2023. Een geweldige prestatie en felicitaties aan Tim van Hattum en zijn team, op de eerste plaats met 'Climate as a driver for a more natural future for the Netherlands', en Dirk van Apeldoorn derde met 'Nature-based solutions in strip cropping systems
Lawrence Jones-Walters

Lees meer