Nieuws

Stedelijke voedselproductie circulair maken

Gepubliceerd op
7 april 2023

Deze week is een project van start gegaan waarbij het veilig circulair maken van stedelijke voedselproductie centraal staat: ‘Circular Urban Food Production, safe by design’. Wageningen Food Safety Research (WFSR) is de trekker van het project en de gemeente Amsterdam is een van de partners.

60% huishoudelijk afval recyclen

Binnen de EU is afgesproken dat alle lidstaten in 2030 ten minste 60% van hun huishoudelijk afval moeten recyclen of gereed maken voor hergebruik. De meeste steden halen dit nog lang niet, dus het volume moet flink omhoog en de scheiding tussen bioafval en restafval moet ook nog beter. In het project wil WFSR samen met diverse partners de voorwaarden in kaart brengen hoe stedelijk bioafval, zoals keukenafval van burgers of resten van voedingsmiddelen uit de horeca, veilig kan worden hergebruikt als nutriënt of bodemverbeteraar voor productie van voedsel.

Partners project Circular Urban Food Production, safe by design
Partners project Circular Urban Food Production, safe by design

HACCP-protocol

Om die risico’s op het gebied van voedselveiligheid goed in beeld te krijgen, worden in de totale verwerkingsketen kritische controle punten geïdentificeerd en op basis daarvan wordt een zogenaamd Hazard Analyses Critical Control Point (HACCP)-protocol ontwikkeld. Dit protocol kan in de toekomst worden ingezet voor het gebruik van bioafval bij de voedselproductie en relevante monitoring om ervoor te zorgen dat alle processtappen aan de regelgeving voldoen en om de voedselveiligheid van het geproduceerde voedsel te borgen.