Ecologische basiskwaliteit Land

(BO-43-021.01) - Biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal: ze levert ecosysteemdiensten die de grondslag vormen van ons bestaan. De achteruitgang en het verlies van de biodiversiteit brengen de verlening van die diensten in het gedrang, en daarmee onze welvaart en ons welzijn. Daarmee is biodiversiteitsverlies, naast klimaatverandering -waarmee het onlosmakelijk is verbonden- een mondiale bedreiging. De hiermee verbonden opgave is biodiversiteit voor toekomstige generaties te bewaren en beschikbaar te houden voor duurzaam gebruik. Daar levert dit thema een bijdrage aan.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Biodiversiteit Terrestrisch (BO-11-019.01)".

Projecten 2020