Dierenwelzijn landbouwhuisdieren

(BO-43-013.02) - Dierenwelzijn leeft breed onder de bevolking. De maatschappij en daarmee ook de politiek besteedt veel aandacht aan verbetering van het dierenwelzijn, bij zowel landbouwhuisdieren, (kweek)vissen, gezelschapsdieren, circusdieren als dierentuindieren. Aangemoedigd, geprikkeld en gesteund door maatschappelijke organisaties en overheid hebben sector, keten en markt afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd. In de komende jaren ligt de focus van de overheid op die aspecten waar zowel sector, overheid en maatschappelijk veld stappen kunnen en willen zetten, dus zowel in de veehouderij zelf, tijdens diertransporten, in de slachterijen en de fokkerij.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Dierwelzijn (BO-20-008)".

Projecten 2020