Diergezondheid en effect veehouderij op volksgezondheid

(BO-43-013.04) - De maatschappelijke druk om de veehouderij te verduurzamen blijft groot. Centraal staat de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij mede gericht op dierenwelzijn en diergezondheid en het beperken van de gevolgen voor de volksgezondheid en de omgeving, de verbetering van het welzijn en de gezondheid van gezelschapsdieren.