Duurzame plantaardige ketens

Bijen en bestuivers

(BO-43-011.03) - Bijen dragen bij aan de hoogstaande productie van de land- en tuinbouw via bestuiving. Verbeteren van de gezondheid van de honingbijen en verminderen van de sterfte is noodzakelijk vanuit het belang van bestuiving van landbouwgewassen. Hobbymatige bijenhouderij kan rekenen op een grote maatschappelijke belangstelling. Honingbijen worden bedreigd door een aantal ziekten en plagen, zoals de exotische parasiet kleine bijenkastkever. Dit BO-onderzoek besteedt aandacht aan kennishiaten binnen de bijenhouderij zoals hoe natuurlijke selectie te versnellen en wat is de onderlinge relatie tussen ziekten en plagen en de bijen(winter)sterfte.