Duurzame gewasbescherming

(BO-43.011.01) - Dit thema gaat over het ontwikkelen en onderbouwen van methodieken voor de beoordeling van de milieurisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor de toelating op EU en NL niveau. Het gaat hierbij om risico’s voor o.a. waterorganismen, grondwater, bodemorganismen, bijen en niet-doelwit arthropoden. Het thema richt zich op de nadere uitwerking en implementatie van de EU Verordening 1107 voor de Nederlandse situatie en biedt steun aan de versterking van de Nederlandse inzet in de ontwikkeling en verdere uitwerking van Europese wet- en regelgeving.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Plantgezondheid (BO-20-002)".

Projecten 2020