Fytosanitair

(BO-43.011.02) - In het onderzoeksthema fytosanitair worden onderzoeksvragen beantwoord met betrekking tot Q-organismen voor de landbouw en natuurlijke omgeving. Q-organismen zijn organismen die niet of in beperkte mate aanwezig zijn in de EU en die volgens de EU wetten als schadelijk worden gezien. Ook EPPO (european plant protection organisation) en derde landen hebben een lijst van Q-organismen.

Door middel van het voorkomen van introductie en verspreiding van nieuwe schadelijke organismen kan men een permanente en noodzakelijke input van gewasbestrijdingsmethoden achterwege laten. Gezamenlijk dragen fytosanitaire maatregelen en gewasbescherming bij aan plantgezondheid. Het is noodzakelijk om kennis en methodes voor detectie, preventie en beheersing voor deze Q-organismen te ontwikkelen en deze up-to-date te houden. De kennisopdracht voor fytosanitair-onderzoek is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, concepten en methoden met betrekking tot Q-organismen of potentiële Q-organismen ten behoeve van de taken voor de NVWA.

Tot 2017 had dit thema een ander BO-nummer (BO-20-020).

Projecten 2020