Teeltvoorschriften

(BO-43-011.05) - Geactualiseerde teeltvoorschriften voldoen aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bestrijding of mogelijke verspreiding van ziekten, plagen en onkruiden. Akker- en tuinbouw gewassen en –producten die voldoen aan de voorschriften, komen de export ten goede. Doordat de nieuwste kennis vertaald wordt naar maatregelen voor en uitgevoerd door telers, verduurzaamt de plantaardige keten en wordt voedselproductie efficiënter en veiliger.