veilig en verantwoord voedsel

Veilig en vertrouwd voedsel

(BO-43-002) - Dit thema is verbonden met het programma Methodiek borging voedselveiligheid. De maatschappelijke opgave voor dit thema behelst het effect te bereiken dat burgers vertrouwen hebben in het voedsel dat dagelijks wordt aangeboden. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer de veiligheid van dit voedsel is gewaarborgd, de productie voldoende transparant is, en de productinformatie voldoende adequaat. Daarnaast is het van belang dat dit voedsel verantwoord is geproduceerd doorheen de keten met respect voor mens, dier en milieu. Verspilling van voedsel dient hierbij significant af te nemen.