Verduurzamen Plantaardige productieketens

BO-43-011.06 - De verduurzaming van de plantaardige productieketens en daarmee voedsel- en non-food productie systemen, draait primair om de verduurzaming van het gebruik van water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden bijvoorbeeld op het gebied van detectie of best practices, maar ook door hergebruik van stoffen.