Veredeling en uitgangsmaterialen

(BO-43-011.04) - Biotechnologie en de daaraan gerelateerde nieuwe technieken in de plantenveredeling bieden kansen voor het verduurzamen en verhogen van de voedselproductie. Daartoe is een verbeterde maatschappelijke acceptatie van die technieken in de samenleving nodig. Die verwachten we te realiseren door het waarborgen van een verantwoorde toepassing en een beter begrip bij burgers en consumenten over dit complexe onderwerp. In dit thema werken we aan een verbeterde risicobeoordeling van gemodificeerde plantvariëteiten.