Project

Aanvulling visbestanden IJsselmeer

WMR voert in opdracht van LNV jaarlijks visserijkundig onderzoek zoals geformuleerd in het programma Wettelijke Onderzoekstaken en Beleidsondersteunend Onderzoek. In aanvulling daarop ontstaat de behoefte om extra informatie en communicatie vanuit de actualiteit en ter voorbereiding van of ten gevolge van beleidsmaatregelen. Dit project beslaat een aantal activiteiten ten aanzien van visserijbeleid IJsselmeer/Markermeer, die niet door genoemde programmas worden gedekt maar waarvan LNV wenst dat die met voorrang dienen te worden opgepakt. Het gaat daarbij om zowel analyses en informatievoorziening als planningsactiviteiten voor de komende jaren. Dit betreft achtereenvolgens: Staandwantmonitoring en natuurtoets Transitie IJsselmeervisserij: bijdragen aan STIJ-activiteiten en communicatie met vissers Advisering RVO bij invoering digitale vangstregistratie waar nodig (naar aanleiding van brief Tweede Kamer, actieplan IJsselmeer) Optimalisatie onderzoek en monitoring van visbestanden IJsselmeer (in het kader van actieplan IJsselmeer) Plan van aanpak voor meerjarige oogstregels (actieplan BO IJsselmeer) Plan van aanpak toekomstbeeld visserijcapaciteit (actieplan BO IJsselmeer).

In het kader van uitvoering van het visserijbeleid wordt Wageningen Marine Research gevraagd beleidsondersteunend onderzoek (BO) uit te voeren met betrekking tot het visserijbeleid voor het IJsselmeergebied. Daaronder vallen verschillende activiteiten waarbij verschillende beleidsrelevante onderwerpen nader worden belicht zoals aangegeven in een onderzoeksplan voor het lopende kalenderjaar. Gedurende het jaar kan de actualiteit van het visserijbeheer urgente vragen oproepen waarvoor beleidsondersteuning vanuit het ministerie van LNV wenselijk is. Dit project voorziet in een aantal activiteiten in aanvulling op reeds lopend BO-onderzoek. Het gaat daarbij vooral om de transitie die gaande is binnen de IJsselmeervisserij, met name wat betreft de staandwantvisserij, activiteiten die worden georganiseerd en gestuurd via het STIJ (Stichting Transitie IJsselmeervisserij), en ondersteuning bij het formuleren van een duurzame toekomstvisie voor de visserij en het visserijbeheer.

Publicaties