Project

Evaluatie Dutch Caribbean Biodiversity Database

De soortenrijkdom van Caribisch Nederland is de afgelopen decennia achteruitgegaan. Belangrijke bedreigingen zijn overbevissing, het loslopend vee, de invasieve exoten en de klimaatverandering. Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD) is een online platform, waarin allerhande data en informatie over de natuur op de Caribische eilanden van het Nederlands koninkrijk wordt verzameld voor overheden, natuurorganisaties op de eilanden en het brede publiek

Evaluatie van de DCBD in termen van gebruik, organisatie, disseminatie en inventarisatie van verbeterpunten voor DCBD en het voorstellen van toevoegingen dan wel verwijderingen van monitoringthemas. Dit ten behoeven het ontwikkelen van een nieuw natuurbeleidsplan 2020-2025 in 2019 in de context van de conclusies van de staat van instandhouding (monitoringstekort).

Publicaties