Project

Koraalherstelplan Caribisch Nederland

Onderzoek heeft aangetoond dat het de afgelopen 40 jaar bergafwaarts is gegaan met het veel koraalriffen op de hele wereld en de koraalriffen van Caribisch Nederland zijn geen uitzondering. Mondiaal en lokaal is de druk op de omgeving toegenomen.

In de motie De Groot en Bromet van 7 maart 2019 is de regering verzocht om uiterlijk het najaar 2019 te komen met een integraal reddingsplan voor het koraal in Caribisch Nederland. Het koraalherstelplan beoogt de veerkracht van de overzeese koraalriffen te vergroten zodat ze beter bestand zijn tegen de mondiale ecologische crises waarvan verwacht wordt dat die zullen toenemen in frequentie en intensiteit. Deze crises veelal het gevolg van klimaatverandering moeten niet gebruikt worden om de noodzaak tot lokale actie te verdoezelen. Door lokaal de veerkracht van het koraalrif te verhogen kunnen koraalriffen beter bestand zijn tegen kortdurende verstoringen als gevolg van globale veranderingen. De riffen van Caribisch Nederland bevatten nog steeds veel plekken die zeer goed ontwikkeld zijn en met hoge biodiversiteit. Ook wordt veel vooruitgang geboekt met het kweken en uitplanten van koraalfragmenten.

Dit project zal de mogelijkheden voor een koraal-herstelplan inventariseren in samenwerking met specialisten van WUR en overheden en NGOs op de eilanden. Daarbij wordt rekening gehouden worden met het rapport Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017, de druk factoren en de handelingsperspectieven.

Publicaties