Project

Pulsvisserij: inventarisatie aanvullende kennisagenda

In de aanloop naar de Europese besluitvorming over het al dan niet toestaan van de pulsvisserij zijn door belanghebbenden deels bekende en deels nieuwe zorgen over mogelijke negatieve effecten van de pulskor naar voren gebracht. Dit project inventariseert deze vragen en stelt een aanvullende kennisagenda op, waarin ook de mogelijkheden voor verdere internationale onderzoekssamenwerking worden meegenomen.

Nederland zoekt naar duurzamere manieren om platvis en garnalen te vangen en vissers experimenteren daarbij met pulsvissen. Hierbij zijn de traditionele wekkerkettingen op vis en garnalen van de zeebodem op te schrikken, vervangen door stroompulsen. Vissers die de pulskor gebruiken, vissen op basis van een ontheffing. Voordat een besluit kan worden genomen, moeten eerst de effecten van de pulsvisserij op het ecosysteem in kaart gebracht worden. Dit gebeurt in een lopend meerjarig, internationale onderzoeksprogramma, waarvan de tussentijdse resultaten jaarlijks met belanghebbenden in binnen- en buitenland worden besproken. In de aanloop naar de Europese besluitvorming zijn door belanghebbenden deels bekende en deels nieuwe zorgen over mogelijke effecten van de pulsvisserij naar voren gebracht. Dit project inventariseert deze vragen en stelt een aanvullende kennisagenda op, waarin ook de mogelijkheden voor verder internationale onderzoekssamenwerking worden meegenomen.

Downloads:

Publicaties