Project

Vervolg Marktbemonstering schubvis 2017-2018

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor een duurzame visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. EZ heeft hierbij het uitgangspunt het beheer te baseren op wetenschappelijk onderbouwde vangst- en inspanningsadviezen. Ook wil het ministerie meer en betere informatie verzamelen over ontwikkelingen in de leeftijd en lengte opbouw van de vangst en van de bestanden en daarmee toewerken naar nauwkeurigere visserijmodellen.

In 2016 en begin 2017 is er een eerste pilot studie uitgevoerd. Hierbij zijn beroepsvissers bezocht aan boord ten tijde van visserijactiviteiten. Het betrof voornamelijk staand want visserij en eenmaal een zegenvisserij. Er is besloten om de marktbemonstering voort te zetten in 2017 en 2018. In totaal zijn er 30 trips begroot waarbij beroepsvissers worden bezocht ten tijde van hun visserijactiviteiten. De vangst wordt op soort gedetermineerd en op lengte opgemeten.

Er wordt een representatief deel van de vangst opgekocht voor aanvullende biologische gegevens (leeftijd, rijpheid en geslacht).  Het betreft hier baars, snoekbaars, blankvoorn en brasem.

Publicaties