Eiwittransitie (KB-39)

(KB-39) - Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor het leven op aarde. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van eiwitten in voedsel spelen een belangrijke rol in de gezondheid van mens en dier. De huidige trends in eiwitproductie en gebruik wijzen op een op handen zijnde crisis. Met de toenemende welvaart stijgt de wereldwijde consumptie van dierlijke eiwitten. In het westen is de inname van dierlijke eiwitten gestegen van ca 40% in 1960 tot meer dan 60% nu. Onze planeet kan met deze trend de verwachtte groei in de wereldbevolking naar 9 miljard in 2050 niet bijbenen. Een overgang naar een duurzamere eiwitconsumptie is nodig.

Er is weinig bekend over hoe deze transitie tot stand gebracht kan worden, en wat de biologische, gezondheid en maatschappelijke gevolgen zullen zijn. En of het überhaupt haalbaar is. Taken omschreven in dit investeringsthema streven ernaar dit hiaat in kennis te dichten door in te zetten op drie centrale wetenschappelijke thema’s, en door datasets te verbinden middels een inzichten-platform. Het eerste wetenschappelijke thema, eiwit functionaliteit, bevat essentiële kennis over de structuur-functie relaties in eiwitten. Het tweede thema, biochemische processen, ontwikkelt een dieper inzicht in de biochemische processen die aan de basis liggen van de productie en consumptie van eiwitten. Het derde thema, complexe transitie netwerken, onderzoekt de aard van de transitie zelf, en plaatst deze binnen het complexe geheel van actoren, infrastructuur, technologieën en regels die op het huidige systeem van toepassing zijn. In combinatie met het inzichten-platform genereren deze thema’s oplossingen op drie gebieden: meer en betere eiwitten, efficiënte productie en gebruik van eiwitten, en voeding en maatschappij. Het inzichten-platform bidet ook nieuwe kennis ten behoeve van innovatief beleid in het domein, en projecten met een grote reikwijdte waarmee een breder publiek bereikt kan worden.

Projecten: