Project

Al bij pluimvee en mens

Onze kennis van AI virus genotypen aanwezig in wilde vogelpopulatie en de relatie van het genotype en virulentie voor gedomesticeerde vogels, zoogdieren en de mens is nog zeer gebrekkig. Zo weten we niet waarom sommige H5 of H7 virussen al na zeer korte tijd en anderen pas na langdurige circulatie in pluimvee zich ontwikkelen tot hoog pathogene virussen. Ook weten we niet welke genetische eigenschappen bepalen of een virus een potentieel gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Doel

Het algemene doel is om inzicht te krijgen in:

1) Welke specifieke AI virus genotypen worden overgedragen vanuit de wilde vogelpopulatie naar commercieel gehouden pluimvee

2) Welke selectiemechanismen ten grondslag liggen aan het optreden van specifieke adaptieve mutaties (bijvoorbeeld van laag- naar hoogpathogeen virus)

3) Welke AI genotypen een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid

4) Toepassen van de gegenereerde kennis voor het verbeteren van bestaande surveillance programmas.

Publicaties