Project

3R ToxFlow contrafinanciering

Om het gebruik van proefdieren voor toxiciteitstesten te verminderen, moeten betrouwbare alternatieve testmethoden voorhanden zijn. In het EFRO 3R-TOXFLOW project wordt een toolbox van in vitro testen ontwikkeld en toegepast om de reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit van complexe mengsels.

Toolbox

WFSR is een partner in het EFRO 3R-TOXFLOW project waarin een toolbox van in vitro testen zal worden ontwikkeld/toegepast om de reproductie- en/of ontwikkelingstoxiciteit van complexe mengsels (UVCBs: substances of Unknown or Variable composition) in te schatten. Voorbeelden van UVCBs zijn minerale oliën die MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) en MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) kunnen bevatten, maar ook andere complexe mengsels, zoals benzine en diesel. WFSR zet in dit project het zogenaamde H295R-steroidgenese-model in, een humane adreno-carcinoma cellijn die onder andere de voor reproductie en ontwikkeling belangrijke steroidhormonen estradiol en testosteron produceert.

Testen

Dit model wordt gebruikt om de effecten van stoffen op de steroidgenese te meten. Een door stoffen geïnduceerde verandering in hormoonproductie in het H295R model kan mogelijk betekenen dat deze stoffen in de in vivo situatie een nadelig effect hebben op de reproductie en/of de ontwikkeling. De testen worden uitgevoerd volgens de OECD guideline 456. Andere partners binnen het project werken met andere relevante in vitro modellen, zoals C.elegans, zebravissen en humane reportergencellijnen. Binnen het project zullen een aantal modelstoffen en een aantal complexe mengsels worden getest in de in vitro modellen van de verschillende partners. Er zal worden geëvalueerd of de combinatie van deze in vitro modellen geschikt is om de de reproductie- en/of ontwikkelingstoxiciteit van complexe mengsels in te schatten.

Publicaties