Project

Aalbeheer

WMR voert in opdracht van LNV onderzoek uit en adviseert naar aanleiding van het Aalbeheerplan. Daartoe is in 2018 een evaluatie van het aalbeheerplan gerapporteerd aan LNV. In aanvulling daarop bestaat er behoefte voor aanvullende informatievoorziening en consultatie. Deze aanvulling bestaat uit 3 onderdelen: (a) evaluatie uitzet glasaal/pootaal, (b) consultatie naar aanleiding van EU-rapportage aalbeheerplan, (c) update van het demografisch model dat een belangrijke input voor het aalbeheerplan vormt.

Sinds de jaren 1980 zijn de glasaalintrek en de aalpopulatie zeer sterk teruggelopen. In juli 2009 heeft Nederland een aalbeheerplan opgesteld en geĆÆmplementeerd in juli 2009. In juli 2018 is het aalbeheerplan geĆ«valueerd in een rapportage aan de EU. In aanvulling daarop bestaat er behoefte voor aanvullende informatievoorziening en consultatie.

Deze aanvulling bestaat uit 3 onderdelen: (a) evaluatie uitzet glasaal/pootaal, (b) consultatie naar aanleiding van EU-rapportage aalbeheerplan, (c) update van het demografisch model dat een belangrijke input voor het aalbeheerplan vormt.

Publicaties